Dopad omezení na myslivost a rybářství po 1. 3. 2021

Vydávat stanoviska k usnesení vlády v souvislosti se šířením onemocnění Covid-19 je oprávněno výhradně Ministerstvo zdravotnictví, případně místně příslušná hygienická stanice. S ohledem na Usnesení vlády České republiky č. 216 ze dne 26. února 2021 sděluje Ministerstvo zemědělství: Apelujeme na osoby, které provozují individuální lov v rámci výkonu práva myslivosti, práva rybářství a rybníkářství, aby jej v současnosti prováděly pouze na území, kde mají trvalý pobyt nebo bydliště a dodržely tak usnesení vlády ze dne 26. února 2021.

Zdroj:   Dopad omezení na myslivost a rybářství po 1. 3. 2021 (eAGRI)

Nadějný stav zajíce v honitbě...

 Nadějné stavy zajíce v minulosti, snad to vyjde i letos.

  Podívejte se na videa:  Výřady z posledních lečí od r. 2008  Myslivecký rok…