Zavážení bažantích zásypů

Mít dostatek krmiva pro zvěř na zimu je velmi důležitý faktor mysliveckého hospoření. My jsme v tomto ohledu připraveni. „Bažantí zásypy“, tedy zásobníky krmiva pro pernatou zvěř, máme úspěšně naplněny směsí plev a pšeničné zadiny.

 

Pořádání plesů má tradici:   Z_roku_1958_Myslivci

Fotky zde

 Podívejte se na videa:   Ráno v naší honitbě-reportáž TV Nova

 Výřady z posledních lečí od r. 2008          Myslivecký rok…