Myslivecké akce v době nouzového stavu:

usnesení vlády o přijetí krizového opatření, se nevztahuje na:  výkon práva myslivosti společný lov organizovaný uživatelem honitby za účelem plnění plánu lovu, plnění mimořádných veterinárních opatření a předcházení škodám zvěří (např. společný lov drobné nebo spárkaté zvěře)

Zdroj: http://eagri.cz/public/web/file/660287/Stanovisko_Ministerstva_zdravotnictvi.pdf

….zákaz volného pohybu osob se nevztahuje na výkon práva myslivosti – individuální i společný lov

Zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/upresnujici-stanovisko-k-vylovum-a-honum.html

Zimní honitba

Krajina odpočívá pod sněhovou peřinou…

  Podívejte se na videa:  Výřady z posledních lečí od r. 2008  Myslivecký rok…