Červen – zvěř a myslivost

Myslivost

Současná péče o volně žijící živočichy, tedy i o zvěř, má svoji bohatou historii. V počátcích vývoje lidské společnosti se jednalo pouze o lov… 

Celý článek:   Červen – zvěř a myslivost (eAGRI)

Nadějný stav zajíce v honitbě...

 Nadějné stavy zajíce v minulosti, snad to vyjde i letos.

  Podívejte se na videa:  Výřady z posledních lečí od r. 2008  Myslivecký rok…