Studie minimalizace škod působených černou zvěří v kukuřičných kulturách, provedená v sousedním Německu.

Ve studii jsou podrobně rozebírány výhody vytváření průseků v kulturách kukuřice, možnosti jejich zemědělského využití jinou plodinou a efektivita lovu černé zvěře v těchto místech. Tamější legislativní podmínky umožňují kalkulovat náklady spojené s vytvářením pásů s jinou plodinou, vyvážené počtem ulovených kusů černé zvěře. Na poli o výměře 10 ha  ulovení již  3 ks černé zvěře dává ekonomický smysl tvorbě průseků o výměře do 10% plochy.

Z mysliveckého hlediska je sledována efektivita lovu. V průměru se počet čekání na jeden ulovený kus pohybuje kolem čísla 8. V některých případech bylo však  z 11 čekaných 7 z nich zakončeno ulovením černé zvěře.

Celý dokument v původním znění: broschre_djv_schwarzwild_2012.pdf