Myslivecký dorost

Od března 2013 pod vedením našich zkušených myslivců začal pracovat kroužek přátel přírody s hrdým názvem ŘÍČNÍ VYDRY.

Za podpory OÚ Vitice se hojný počet členů schází  jednou za týden, aby se učili znát naši přírodu, naučili se chápat význam myslivosti v moderní společnosti a sami přispěli k péči o zvěř v naší honitbě.

Program kroužku se skládá z teorie a praxe o ekologii a přírodovědě, myslivosti. Prvořadým úkolem kroužku je vést mladé členy k týmové spolupráci na všech akcích spojených s přírodou i mimo ni.

pomoc-pri-uklidu-strelnicePomoc při úklidu střelnice 8. října 2016

Plán práce na  rok  2017:

  • 1.1. – 31.3. – běžná výuka+zásypy, brigády s MS Vitice dle stanovených termínů, teoretická příprava na ZST v Mlékovicích
  • duben – výstava Kolín
  • průběžně – stavba kazatelny s KMM
  • květen – myslivecký den Krupá
  • červen – návštěva Konopiště
  • červenec – stanování na Moravě

mezi těmito akcemi jsou teoretické a praktické hodinové výuky