Myslivecký dorost

Od března 2013 pod vedením našich zkušených myslivců začal pracovat kroužek přátel přírody s hrdým názvem ŘÍČNÍ VYDRY.

Za podpory OÚ Vitice se hojný počet členů schází  jednou za týden, aby se učili znát naši přírodu, naučili se chápat význam myslivosti v moderní společnosti a sami přispěli k péči o zvěř v naší honitbě.

Z činnosti kroužku  stojí za zmínku  společné stanování na Sázavě v minulém roce.  Letos  proběhla brigáda pro obec Vitice s cílem posbírat odpadky po nepořádných spoluobčanech,  podobný cíl jsme měli i při další společné akci v prostoru Honitby Vitice .

Brigáda v Honitbě Vitice