Odlov černé zvěře

Odchyt a odstřel ve skupinách honiteb

P R A S E     D I V O K É

Rok/sk.č.: 1981 1982 1983
1 5
2
3 11 12 13
4  8 7 17
5 20  15 39
6 17 3 29
7  – 1
8 1 1
9
10
11 5 12 24
12
13
14 1 1
15 1 1
16 2 2 5
17 4
Celkem 64 54 139

Absolutní a relativní úlovek   –  P R A S E     D I V O K É

  okres Kolín Středočeský kraj ČSR Třebovle Ostrák
rok úlovek ks/tis.ha úlovek ks/tis.ha úlovek ks/tis.ha úlovek ks/tis.ha úlovek ks/tis.ha
1977 131 1,86 1 387 1,59 14 254 2,10
1978 91 1,28 1 206 1,33 12 842 1,89  –
1979 95 1,35  916 1,00 9 690 1,43
1980 56 0,80 888 0,91 10 167 1,50
1981 64 0,94 807 0,83 10 892 1,64
1982 54 0,79 571 0,56 8 859 1,32 1 0,49 1 1,88
1983 139 2,03 621 0,64 8 924 1,32 1 0,49