Aktuality

Rozhodnutí Městského soudu v Praze

Městský soud v Praze rozhodl v právní věci navrhovatele: Myslivecké sdružení Vitice, o.s., IČ:409 39 332, o návrhu na zápis změny do spolkového rejstříku takto: Ve spolkovém rejstříku se vymazává název:
Myslivecké sdružení Vitice, o.s.
a zapisuje se název:
Myslivecké sdružení Vitice, z.s.

Broková střelnice Krupá schválena policií ČR !

Schválením provozního řádu a povolením provozu bylo završeno úsilí členů MS Vitice o zřízení nekomerční brokové střelnice v katastru obce Krupá. Provozní řád je k nahlédnutí v odkazu „Dokumenty“