Aktuality

10. září 2022 proběhla valná hromada Honebního společenstva Vitice. Nový honební výbor byl pověřen sepsáním nájemní smlouvy s MS Vitice.

 

O nás v Myslivosti 2020/11…

Vše je o lidech a chuti pro krajinu něco udělat. 

Jedna z oceněných honiteb v soutěži Honitba roku – honitba, kde hospodaří v MS Vitice. Honitbou redaktora provezl a vše vysvětlil myslivecký hospodář MS Vitice Leoš Brožek.

Odkaz: na celý text:  https://www.myslivost.cz/Casopis-Myslivost/MYSLIVOST-Straz-myslivosti/2020/Listopad-2020/Vse-je-o-lidech-a-chuti-pro-krajinu-neco-udelat 

Text článku ke stažení v PDF:  Myslivost _20_11 o MS Vitice

 

Rozhodnutí Městského soudu v Praze

Městský soud v Praze rozhodl v právní věci navrhovatele: Myslivecké sdružení Vitice, o.s., IČ:409 39 332, o návrhu na zápis změny do spolkového rejstříku takto: Ve spolkovém rejstříku se vymazává název:
Myslivecké sdružení Vitice, o.s.
a zapisuje se název:
Myslivecké sdružení Vitice, z.s.

Broková střelnice Krupá schválena policií ČR !

Schválením provozního řádu a povolením provozu bylo završeno úsilí členů MS Vitice o zřízení nekomerční brokové střelnice v katastru obce Krupá. Provozní řád je k nahlédnutí v odkazu „Dokumenty“